Transparència

El NMC No s'ha finançat amb cap crèdit bancari, tot és gràcies a la col · laboració Ciutadana i a les aportacions generals que ens fan al partit. 

Qualsevol ciutadà que vulgui demana els nostres comptes per revisar els assentaments comptables de les factures, podrà demanar-lo a través del nostre  Correu electrònic. info@nmc.cat

Programa NMC 2015
Visualitzar
Descarregar
Codi ètic
Visualitzar
Descarregar
Estat de comptes 2014
Visualitzar
Descarregar
Estatuts NMC
Descarregar
Reglament Comissió Garanties
Descarregar
Reglament Intern de la Comissió Executiva
Descarregar